Home Joke Books Anglicko-Česká Kniha Vtipů 1

Anglicko-Česká Kniha Vtipů 1

The book with full English audio is available from AppleBooks (iOS only).

Or as a paperback from Amazon. (Great present for your Czech friends) (commission link).

Scroll down to find out more about Anglicko-Česká Kniha Vtipů 1.

Description

Anglicko-Česká Kniha Vtipů 1 (The English Czech Joke Book 1) je kolekce 100 vtipů, psaných jednoduchou Angličtinou. Je to skvělý způsob, jak si mohou lidé z Česka zlepšit Angličtinu. Kniha je plný skvělých vtipů jako:
Teacher: Where does God live?
Little boy: I think he lives in our bathroom.
Teacher: Why do you say that?
Little boy: Well, every morning my daddy bangs on the door and says, ‘God, are you still in there?’

to bang – tlouci, bouchnout

Pokud máte problém s porozuměním vtipů, můžete si přečíst český překlad na následující straně.

Učitel: Kde bydlí Pán Bůh?
Žák: Myslím, že bydlí v naší koupelnĕ.
Učitel: Proč myslíš?
Žák: No protože táta každé ráno tluče na dveře a říká:‚Pane Bože, ty jsi tam ještĕ?‘

Anglicko-Česká Kniha Vtipů ilustrace

Kniha také obsahuje ilustrace, které kreslil známý ilustrátor a karikaturista Ilja Bereznickas.

“I’ve lost my dog!”
“You should put an advertisement in the newspaper.”
“That’s crazy! He can’t read.”

to lose (lost, lost) – ztratit
to put (put, put) – zde: dát
advertisement – inzerát
crazy – zde: nemít smysl 

Dog reading cartoon

„Ztratila jsem psa!“
„Mĕla by sis dát inzerát do novin.“
„To nemá smysl. Stejnĕ neumí číst.“

Anglicko-Česká Kniha Vtipů kviz!

Fun English quiz

Anglicko-Česká Kniha Vtipů – Audio!

Tim Shoesmith, anglický bavič, všechny vtipy namluvil a nahrál na audio verzi X, která je nyní k dispozici na iTunes. To znamená, že si vtipy můžete po jejich přečtení také poslechnout, čímž zjistíte, jak se některá slova vyslovují. Například:

Joke about a boy with an arrow
Little boy: (in garden) Excuse me, Mrs Jones, can I have my arrow back, please?
Mrs Jones: Of course, Richard. Where is it?
Little boy: In the side of your cat.

Chcete si Anglicko-Česká Kniha Vtipů koupit? Jakou verzi potřebujete?

Pokud vlastníte iPad, iPhone či Mac s iBooks, můžete si Anglicko-Česká Kniha Vtipů poslechnout i na Apple Books.

Get it on Apple Books

Pokud nemáte iPad, kniha (bez audia) je také dostupná skrze Smashwords a Amazon.

The book is also available as a paperback from Amazon.