Home Joke Books Angliški–Lietuviški Anekdotai

Angliški–Lietuviški Anekdotai

SKU: EngLith001-100-6/14 -epub Category:

Description

Angliški–Lietuviški Anekdotai: Smagi, patraukliai iliustruota, mokytojų ir mokinių pamėgta anekdotų knyga, pakels nuotaiką kiekvienam.

Gerai mokantiems anglų kalbą ši knyga bus laisvalaikio pramoga.
Skaitytojai, kurių anglų kalbos žinios nėra tvirtos, po kiekvieno anekdoto ras žodynėlį.
Pradedantieji mokytis anglų kalbos ar visai jos nesimokę gali pamėginti skaityti juos žvilgčiodami į žodynėlį ir šalia pateikiamą vertimą.

What great jokes can you find inside the English Lithuanian Joke Book?

A man of eighty visited his doctor.
“I’m going to be married next week, doctor.”
“Very good,” said the doctor. “How old is your lady friend?”
“Eighteen,” replied the man.
“My goodness!” said the doctor. “I should warn you that any activity in bed could be fatal.”
“Well,” said the man. “If she dies, she dies.”

be married – tuoktis, vest (We give you vocabulary for the difficult words and phrases)
reply – atsakyti
My goodness! – Vaje! Viešpatie!
warn – įspėti
fatal – lemtingas
die – mirti

Then on the next page, a translation.

Aštuoniasdešimtmetis vyriškis atėjo pas savo gydytoją.
– Gydytojau, kitą savaitę aš ketinu vesti.
– Puiku, – atsakė gydytojas. – O kokio gi amžiaus jūsų dama?
– Jai aštuoniolika, – atsakė vyriškis.
– Vaje! – pratarė gydytojas. – Aš turiu jus įspėti, kad bet kokie veiksmai lovoje gali būti lemtingi.
– Ką gi, – atsakė vyriškis, – jeigu ji mirs, tai mirs.

Angliški–Lietuviški Anekdotai is an excellent way for Lithuanian speakers to practise their English and also for English speakers to practise their Lithuanian. Here’s an easy one for you.

“I’ve read so many books about smoking and drinking that I’ve decided to give it up.”
“Smoking or drinking?”
“Reading.”

– Žinote, perskaičiau tiek daug knygų apie rūkymą ir alkoholio vartojimą, jog galiausiai nusprendžiau visa tai mesti.
– Rūkyti ar gerti?
– Skaityti.

Angliški–Lietuviški Anekdotai Cartoons

There are lots of great cartoons in the book, all drawn by the award-winning Lithuanian cartoonist Ilja Bereznickas.

“I’ve lost my dog!”
“You should put an advertisement in the newspaper.”
“That’s crazy! He can’t read.”

Dog reading cartoon

lose (lost, lost) – prarasti, netekti
put (put, put) – įdėti, patalpinti
advertisement – skelbimas
crazy – kvailas, nesąmoningas

– Dingo mano šuo!
– Būtinai įdėkite skelbimą į laikraštį!
– Nesąmonė! Jis juk nemoka skaityti.

Angliški–Lietuviški Anekdotai Quiz!

There is a quiz to test your level of English using jokes.

Fun English quiz

Angliški–Lietuviški Anekdotai – Audio!

Tim Shoesmith, an English entertainer, has recorded all of the jokes and there is an audio version of Angliški–Lietuviški Anekdotai  currently available via Apple Books. This means that you can hear the jokes while you read them which help you discover how the words are pronounced. For example:

Joke about a boy with an arrow
Little boy: (in garden) Excuse me, Mrs Jones, can I have my arrow back, please?
Mrs Jones: Of course, Richard. Where is it?
Little boy: In the side of your cat.

garden – sodas
arrow – strėlė
side – šonas

Berniukas: (sode) Atleiskite, misis Džons, gal galėtumėte man grąžinti strėlę?
Misis Džons: Žinoma, Ričardai. O kur ji yra?
Berniukas: Jūsų katės šone.

Ready to buy the book? Which version do you need?

If you’re lucky enough to have an iPad, iPhone or Mac computer with ibooks, you can enjoy Angliški–Lietuviški Anekdotai as an audio version available on Apple Books

If you prefer to buy the book from AMAZON or SMASHWORDS, that is also possible.

And don’t forget the audio version available on Apple Books.