Học Tiếng Anh qua những câu chuyện hài hước 1 (The English Vietnamese Joke Book 1)

Home Uncategorized Học Tiếng Anh qua những câu chuyện hài hước 1 (The English Vietnamese Joke Book 1)

Học Tiếng Anh qua những câu chuyện hài hước 1 (The English Vietnamese Joke Book 1) là tuyển tập gồm 100 truyện cười ngắn được viết bằng tiếng Anh đơn giản. Đây cũng là một cách tốt cho người Việt thực hành tiếng Anh. Những mẩu truyện cười như:

A primary school teacher was sitting on a bus. She was fairly sure that she recognised the man opposite her. “Excuse me,” she said, “but are you the father of one of my children?”

to recognise – nhận ra
opposite - đối diện

Nếu gặp khó khăn, bạn có thể tham khảo phần dịch ra tiếng Việt ở trang sau.

Một giáo viên tiểu học ngồi trên xe buýt. Cô chợt nhận ra người đàn ông ngồi đối diện. “Xin lỗi”, cô nói,"ông là bố của một trong số con tôi phải không?”

Cartoons!

Quyển sách cũng bao gồm những tranh vui vẽ bởi hoạ sĩ biếm hoạ Ilja Bereznickas từng giành nhiều giải thưởng trên thế giới.

“I've lost my dog!”
“You should put an advertisement in the newspaper.”
“That's crazy! He can't read.”

Dog reading cartoon

Quiz!

Chúng tôi có đính kèm bài trắc nghiệm để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn bằng những mẩu chuyện cười.

Anh ngữ Cơ bản   Anh ngữ Trung cấp   Anh ngữ Cao cấp

Bạn đã sẵn sàng mua Học Tiếng Anh qua những câu chuyện hài hước? Nhưng bản nào là bản bạn cần?

Nếu bạn không có iPad, quyển sách (không có phần ghi âm) có bán trên SmashwordsAmazon và Apple Books

Do you have any questions? Don't hesitate to contact us!