Home Uncategorized Libri Komik Anglisht- Shqip 1 (English Albanian Joke Book)

Libri Komik Anglisht- Shqip 1 (English Albanian Joke Book)

The English Albanian Joke Book 1 is currently available from iTunesSmashwords and Amazon.

Category:

Description

Libri Komik Anglisht- Shqip 1 eshte nje koleksion I 100 situatave humoristike ose te quajtura ndryshe shaka, ne nje Anglishte te lehte dhe eshte nje menyre fantastike per Shqiptaret qe te praktikojne Anglishten e tyre. Situata humori si:

A man of eighty visited his doctor. “I’m going to be married next week, doctor.”
“Very good,” said the doctor. “How old is your lady friend?”
“Eighteen,” replied the man.
“My goodness!” said the doctor. “I should warn you that any activity in bed could be fatal.”
“Well,” said the man. “If she dies, she dies.”

to warn someone – te paralajmerosh dike
to be fatal – te jete fatale

Nese po has problem, eshte nje perkthim shqip ne faqen pasardhese.

Nje burre rreth te tetedhjetave, shkoi tek doktori per vizite. “Une do te martohem javen tjeter, doctor.”
“Shume mire,” tha doktori. “Sa vjec eshte Zonja ?”
“Tetembedhjete,” u pergjigj I moshuari.
“Zot I madh!” tha doktori. “Me duhet te te paralajmeroj qe cdo aktivitet ne shtrat mund te jete fatal.”
“Epo,” tha I moshuari. “Nese ajo vdes, vdes.”

Libri Komik Anglisht- Shqip 1 – Cartoons

Gjithashtu ka vizatime te pikturuara nga piktori Ilja Bereznickas.

“I’ve lost my dog!”
“You should put an advertisement in the newspaper.”
“That’s crazy! He can’t read.”

Dog reading cartoon

Libri Komik Anglisht- Shqip 1 – Quiz

Ka Quizze per te testuar nivelin tuaj te Anglishtes ne perdorimin e shakave.

Fun English quiz

Tim Shoesmith, nje humourist Anglez, ka regjistruar te gjitha situatat dhe ky version audio I Libri Komik Anglisht- Shqip 1 eshte aktualisht I disponueshem ne Apple Books. Kjo do te thote se mund te degjoni shakate apo situatat komike nderkohe qe po I lexoni ato, dhe kjo ndihmon me theksin e te shqiptuarit te fjaleve ne anglisht. Per shembull: Joke about a boy with an arrow

Little boy: (In garden) Excuse me, Mrs Jones, can I have my arrow back, please?
Mrs Jones: Of course, Richard. Where is it?
Little boy: In the side of your cat.

Gati per ta blere Libri Komik Anglisht- Shqip 1? Cili version ju nevojitet?

Nese keni ne dispozicion nje iPad apo iPhone, ose Mac me iBooks, mund te shijoni Libri Komik Anglisht- Shqip 1 ne formatin audio te disponueshem ne Apple Books.

The English Albanian Joke Book 1 is currently available from Apple BooksSmashwords and Amazon.