Angliški–Lietuviški Anekdotai

$4.95

SKU: EngLith001-100-6/14 -epub Category:

Description

Smagi, patraukliai iliustruota, mokytojų ir mokinių pamėgta anekdotų knyga, pakels nuotaiką kiekvienam.

Gerai mokantiems anglų kalbą ši knyga bus laisvalaikio pramoga.
Skaitytojai, kurių anglų kalbos žinios nėra tvirtos, po kiekvieno anekdoto ras žodynėlį.
Pradedantieji mokytis anglų kalbos ar visai jos nesimokę gali pamėginti skaityti juos žvilgčiodami į žodynėlį ir šalia pateikiamą vertimą.

What great jokes can you find inside the English Lithuanian Joke Book?

A man of eighty visited his doctor.
“I’m going to be married next week, doctor.”
“Very good,” said the doctor. “How old is your lady friend?”
“Eighteen,” replied the man.
“My goodness!” said the doctor. “I should warn you that any activity in bed could be fatal.”
“Well,” said the man. “If she dies, she dies.”

be married – tuoktis, vest (We give you vocabulary for the difficult words and phrases)
reply – atsakyti
My goodness! – Vaje! Viešpatie!
warn – įspėti
fatal – lemtingas
die – mirti

Then on the next page, a translation.

Aštuoniasdešimtmetis vyriškis atėjo pas savo gydytoją.
– Gydytojau, kitą savaitę aš ketinu vesti.
– Puiku, – atsakė gydytojas. – O kokio gi amžiaus jūsų dama?
– Jai aštuoniolika, – atsakė vyriškis.
– Vaje! – pratarė gydytojas. – Aš turiu jus įspėti, kad bet kokie veiksmai lovoje gali būti lemtingi.
– Ką gi, – atsakė vyriškis, – jeigu ji mirs, tai mirs.

Angliški–Lietuviški Anekdotai is an excellent way for Lithuanian speakers to practise their English and also for English speakers to practise their Lithuanian. Here’s an easy one for you.

“I’ve read so many books about smoking and drinking that I’ve decided to give it up.”
“Smoking or drinking?”
“Reading.”

– Žinote, perskaičiau tiek daug knygų apie rūkymą ir alkoholio vartojimą, jog galiausiai nusprendžiau visa tai mesti.
– Rūkyti ar gerti?
– Skaityti.

Lithreview

Angliški–Lietuviški Anekdotai Cartoons

There are lots of great cartoons in the book, all drawn by the award-winning Lithuanian cartoonist Ilja Bereznickas.

“I’ve lost my dog!”

“You should put an advertisement in the newspaper.”

“That’s crazy! He can’t read.”

dog joke cartoon

lose (lost, lost) – prarasti, netekti
put (put, put) – įdėti, patalpinti
advertisement – skelbimas
crazy – kvailas, nesąmoningas
– Dingo mano šuo!
– Būtinai įdėkite skelbimą į laikraštį!
– Nesąmonė! Jis juk nemoka skaityti.

Angliški–Lietuviški Anekdotai Quiz!

There are quizzes to test your level of English using jokes.

Easy English  Intermediate English  Advanced English

Angliški–Lietuviški Anekdotai – Audio!

Tim Shoesmith, an English entertainer, has recorded all of the jokes and there is an audio version of Angliški–Lietuviški Anekdotai  currently available via iTunes. This means that you can hear the jokes while you read them which help you discover how the words are pronounced. For example:

Little boy: (in garden) Excuse me, Mrs Jones, can I have my arrow back, please?

Mrs Jones: Of course, Richard. Where is it?

Little boy: In the side of your cat.

garden – sodas
arrow – strėlė
side – šonas

eljb68arrowinsideofcat

Berniukas: (sode) Atleiskite, misis Džons, gal galėtumėte man grąžinti strėlę?
Misis Džons: Žinoma, Ričardai. O kur ji yra?
Berniukas: Jūsų katės šone.

Ready to buy Angliški–Lietuviški Anekdotai? Which version do you need?

Thousands of people have bought Angliški–Lietuviški Anekdotai which is available in a variety of formats but you need to choose the correct version for your device. (Don’t worry if you get it wrong, contact us and we’ll send you the correct version).

If you have an android phone then you probably need the EPUB version. Make sure you have an EPUB reader on your phone.

If you have a Kindle then you will need the MOBI version.

If you’re lucky enough to have an iPad, iPhone or Mac computer with ibooks, you can enjoy Angliški–Lietuviški Anekdotai as an audio version available on iTunes

Also please contact us if you’re not sure which version you need and we’ll be happy to advise you.

If you are a teacher or school, please contact us for very special rates for class licences of the book.

If you prefer to buy the book from AMAZON or SMASHWORDS, that is also possible.

And don’t forget the audio version available on iTunes.